Маленькі підприємці

Принципи, які закладені у цій програмі, збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти та у Програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Підґрунтя для майбутньої успішної економічної діяльності людини закладається в дитинстві. Саме тому надзвичайно важливим є виховання нового покоління, яке буде позитивно сприймати економічну інформацію, адекватно реагувати на суспільні зміни, володітиме навичками економічно доцільної поведінки.

Вкрай важливо вже з дошкільного віку допомогти малюкові з безтурботного споживача поступово перетворитися на споживача творчого, а пізніше – стати творцем предметів споживання. Саме програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» орієнтує педагога на основи економічної культури дошкільника, як один із розділів пізнавального розвитку та виокремлює показники компетентності
дитини. Знання, вміння та навички, сформовані у дошкільному віці, мають стати фундаментом для становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави, тому дуже важливою є продумана та послідовна робота з економічної освіти найменших. Гурток «Маленькі підприємці» - є вимогою сьогодення. Для забезпечення роботи гуртка підібрано та систематизовано матеріал: перспективне планування організованої діяльності дошкільнят, розробки занять, дидактичні ігри, художні твори, консультативний матеріал для роботи з батьками. Заняття у гуртку «Маленькі підприємці» сприятимуть розширенню знань дітей про основи економічної культури та допомагатимуть формувати такі вміння:

  • оперувати нескладними економічними поняттями, як то: «товари», «послуги», «гроші», «торгівля», «покупка», «споживач»;
  • визначати що таке товар, як його можна придбати;
  • мати уявлення про товарно-грошові відносини, вміти здійснювати покупку, класифікувати товар;
  • розуміти для чого існують банки, знати професії людей;
  • раціонально використовувати залишки продуктів харчування;
  • намагатися економно використовувати електроенергію, воду, газ;
  • виокремлювати першочергові потреби сім'ї тощо.

Гурток Маленькі підприємці